Stopp gruvedrift på havbunnen!

Bli med i kampen for å bevare våre dyphav

35
 
signaturer
Hjelp oss nå
 
250
Sender inn signaturen din ...
Noe gikk galt under innsending av signaturen din. Dette kan skje fordi systemet er overbelastet. Vennligst prøv igjen om noen minutter.
35
 
signaturer
Hjelp oss nå
 
250
Signer brevet!
Kronmaneter lever på dypt vann, og finnes i alle hav.
Photo:  © Shutterstock
Main image

Regjeringen planlegger å åpne opp for gruvedrift på havbunnen. Det kan bli en katastrofe for havet.

Nå skal Stortinget avgjøre saken, og vi trenger at du ber dem om å stoppe gruvedrift på havbunnen.

Bli med og signer brevet som sendes til Stortinget med budskapet: Stopp gruvedrift på havbunnen!

Bakgrunn

Tidligere i år sa flere tusen NEI til regjeringens planer om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Likevel valgte de å trosse alle miljøfaglige råd. Nå er det opp til Stortinget å avgjøre dette.

Nå trenger vi din hjelp for å stanse gruvedrift på havbunnen.

I dyphavet, utenfor Norges kyst, finnes det økosystemer som ikke eksisterer noe annet sted på jorden. Her lever et unikt dyreliv og en natur som vi vet altfor lite om. Fra mystiske havdyr til skjøre koraller, er dette sårbar natur som vi er forpliktet til å beskytte. Til tross for advarsler fra eksperter, ønsker regjeringen å åpne et område på størrelse med Storbritannia, som overlapper med sårbare og unike områder i arktisk farvann.

Vi vet altfor lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen og risikerer å ødelegge den dyrebare naturen i havet. Det kan gi uante konsekvenser både for dyreliv og sårbare økosystemer, fiskeri og andre næringer, utvikling av medisiner og forskning. Det truer også verdens største karbonlager.

21 land ber nå om forbud, pause eller stans av gruvedrift på havbunnen. Store næringslivsaktører som Google, Volkswagen, BMW og Northvolt gjør det samme. Norge går mot strømmen, og ønsker å åpne. Dette vil svekke Norges internasjonale omdømme som havnasjon. Norges ekspert i Havpanelet har kalt åpningen «en varslet katastrofe».

Vi kan ikke tillate at Norge blir det første landet i verden som åpner opp for gruvedrift i det sårbare arktiske dyphavet. Havforskningsinstituttet, Norce Research, Universitetet i Bergen, Norsk Polarinstituttet og Miljødirektorateter er alle enige: Vi mangler nok kunnskap om livet i dyphavet, og risikerer en miljøkatastrofe.

En samlet miljøbevegelse ber Stortinget stanse åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen.

Les brevet

Vi krever at Stortinget stopper gruvedrift på havbunnen!

Vi ser til Stortingets behandling av «Meld. St. 25 (2022–2023) Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane».

Vi mener det ikke er grunnlag for behandling av denne meldingen da vi vet altfor lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen. Denne potensielle industrien kan bli det største naturinngrepet i norsk historie og få katastrofale konsekvenser både for dyreliv og sårbare økosystemer, fiskeri og andre næringer.

Den risikoen kan vi ikke ta.

Store industriaktører som Google, BMW og Volvo har gitt tydelig beskjed om at de ikke ønsker disse mineralene. EU har også vært tydelig på at gruvedrift på havbunnen ikke er en grønn næring og at det burde bli forbudt med dagens kunnskapsnivå. Store finansinstitusjoner som KLP og Storebrand ber også om et midlertidig forbud. Også Equinor mener det trengs mer kunnskap om miljøet, og har uttalt at de ikke er interessert i gruvedrift på havbunnen.

Våre fremste fagfolk fra blant annet Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Norsk Polarinstituttet og Miljødirektoratet har pekt på kunnskapsmangelen om livet i dyphavet og konsekvensene av gruvedrift på havbunnen. De mener det ikke er forsvarlig, eller juridisk holdbart, å åpne for leting og utvinning på grunn av den store kunnskapsmangelen. Det samme har ekspertene til Havpanelet under ledelse av Norges statsminister. Norges geologiske undersøkelse har vist til at ressursanalysene er altfor dårlige.

Europeiske toppforskere har sagt at argumentet om at disse mineralene trengs til det grønne skiftet og klimaomstilling er misvisende.

Vi krever derfor at Stortinget stanser åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen i våre havområder, og ber regjeringen til å jobbe aktivt internasjonalt for å hindre at slik gruvedrift settes i gang.

v